Răsfoiește
cartepedia.ro
Un temperament liniştit şi voios izvorât dintr - Arthur Schopenhauer
94

„Un temperament liniştit şi voios, izvorât dintr -o sănătate deplină şi dintr-o organizare fericită, o minte luminată, vie, pătrunzătoare şi dreaptă, o voinţă cumpătată şi blândă şi în urma ei o conştiinţă curată – acestea sunt însuşiri pe care nici avuţia, nici rangul nu le poate înlocui. Căci, lucru adevărat, ceea ce este fiecine pentru sine însuşi, ceea ce-i rămâne şi în singurătate şi ce nimeni nu-i poate da nici lua, este pentru dânsul mai de căpetenie, decât ceea ce posedă sau decât tot ce poate fi el în ochii altora. Un om de spirit, în deplină singurătate, are o petrecere foarte bună cu propriile sale gânduri şi fantezii pe când un cap tâmpit nu poate scăpa de chinul urâtului nici cu cea mai felurită schimbare de societăţi, privelişti, plimbări şi petreceri. Un caracter bun, măsurat şi blând, poate să fie mulţumit în împrejurări strâmtorate; pe când cel lacom, pizmuitor şi răutăcios, nu va fi mulţumit nici în mijlocul tuturor avuţiilor.”

Arthur Schopenhauer

Citate din acelasi subiect

Voinţa noastră şi destinul merg atât de opus încât planurile mereu ne sunt răsturnate., citat de William Shakespeare

William Shakespeare

Când există voinţă, există şi cale bătătorită., citat de George Bernard Shaw

George Bernard Shaw

Esenţa cea mai intimă a existenţei este voinţa de putere., citat de Nietzsche Friedrich

Nietzsche Friedrich

Iubesc pe cel care-şi pierde virtutea, căci virtutea este voinţa de-a pieri: săgeată a dorinţei nesfârşite., citat de Nietzsche Friedrich

Nietzsche Friedrich

Nu voinţa de a respecta legile face ca toată lumea să se comporte aşa cum pretinde societatea, ci teama de pedeapsă., citat de Paulo Coelho

Paulo Coelho

Filozofii şi-au dat mare osteneală pentru a spune că voinţa este liberă; eu voi spune numai că ea este atotputernică., citat de Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer