Răsfoiește
cartepedia.ro
Invidia oamenilor arată cât de nefericiţi se - Arthur Schopenhauer
518

„Invidia oamenilor arată cât de nefericiţi se simt; continua lor atenţie la ceea ce fac şi dreg alţii, cât de mult se plictisesc.”

Arthur Schopenhauer

Citate din acelasi subiect

Invidia, mărturisită sau nu, este totdeauna semn de inferioritate., citat de Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte

Nu-i pizmuieşti pe cei care au puterea să se roage, în vreme ce eşti plin de invidie faţă de posesorii de bunuri, faţă de cei care cunosc bogăţia şi gloria., citat de Emil Cioran

Emil Cioran

Dacă lepra m-ar cuprinde, n-aş condamna bucuria altuia. Căci în orice condamnare există multă invidie., citat de Emil Cioran

Emil Cioran

Ura este un sentiment activ al nemulţumirii, iar invidia – un sentiment pasiv. Nu trebuie să ne mire că invidia trece uşor în ură., citat de Goethe

Goethe

Invidia n-o vei îmbuna niciodată; de aceea poţi să-ţi baţi joc de ea fără griji. Norocul tău, renumele tău sunt pentru ea o suferinţă; de aceea poţi să te desfătezi de chinul ei., citat de Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer

De vreme ce tot ce există şi se petrece pentru om nu e prezent imediat decât în conştiinţa sa şi nu se petrece decât pentru aceasta, e evident că predispoziţiile conştiinţei sunt ele însele lucrul cel mai important şi că lucrurile depind mult mai mult de ele decât de figurile care apar în ele. Ceea ce un individ posedă pentru sine, ceea ce îl însoţeşte în singurătate şi ceea ce nimeni nu poate să-i ia sau să-i dea, iată ce e mult mai important decât ceea ce posedă sau este în ochii celorlalţi. Un om de spirit se simte excelent într-o singurătate totală graţie propriilor gânduri şi imaginaţiei sale, în timp ce un prost se plictiseşte chiar dacă îşi petrece timpul numai în spectacole, serbări şi ieşiri în lume. Un caracter bun, blând şi moderat poate fi mulţumit în circumstanţe care lasă de dorit, în timp ce un caracter rău şi plin de invidie nu va fi mulţumit nici dacă este acoperit de bogăţii., citat de Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer