Răsfoiește
cartepedia.ro
Invidia mărturisită sau nu este totdeauna semn - Napoleon Bonaparte
157

„Invidia, mărturisită sau nu, este totdeauna semn de inferioritate.”

Napoleon Bonaparte

Citate din acelasi subiect

Modalităţile-i de exprimare fiind tocite, arta se orientează spre nonsens, spre un univers închis şi incomunicabil. Orice freamăt inteligibil – în pictură, muzică sau poezie – ne pare, pe drept cuvânt, desuet şi vulgar. Publicul va dispărea curând şi, la scurtă vreme după el, arta. O civilizaţie care a început prin zidirea de catedrale se va sfârşi prin ermetismul schizofreniei., citat de Emil Cioran

Emil Cioran

Venit din plaiuri primitive, din sub-lumea Valahiei, cu pesimismul tinereţii într-o civilizaţie răscoaptă, ce izvor de fioruri în atât contrast! Fără niciun trecut într-un trecut imens; cu spaima originară în oboseala finală; cu tumult şi dor vag într-o ţară scârbită de suflet. De la stână la salon, din cioban spre Alcibiade! Ce salt peste istorie şi ce mândrie primejdioasă! Strămoşii tăi se târâiau în cazne, şi ţie până şi dispreţul îţi pare acţiune, iar ironia, fără parfumul unei tristeţi abstracte, o întreprindere vulgară., citat de Emil Cioran

Emil Cioran

La început, civilizaţia place, apoi plictiseşte., citat de Lev Tolstoi

Lev Tolstoi

A da prea multă importanţă părerii altuia este o greşeală comună, care îşi are originea fie în natura umană, fie în relaţiile omului cu civilizaţia şi societatea din care face parte., citat de Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer

Există ucigaşi plătiţi pentru a distruge adevărul şi civilizaţia; pot să se prefacă sau să se ascundă, vor fi recunoscuţi întotdeauna., citat de Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer

Orice civilizaţie începe prin teocraţie şi sfârşeşte prin democraţie., citat de Victor Hugo

Victor Hugo