Răsfoiește
cartepedia.ro
Este foarte greu să faci tablouri frumoase - Voltaire
173

„Este foarte greu să faci tablouri frumoase, statui frumoase, muzică bună, versuri frumoase. De aceea numele oamenilor superiori, care au învins aceste mari greutăţi, vor dăinui poate mai mult decât împărăţiile în care ei s-au născut.”

Voltaire

Citate din acelasi subiect

Vreţi să ştiţi dacă o ţară e bine condusă şi are bune moravuri? Ascultaţi-i muzica!, citat de Confucius

Confucius

Muzica dă naştere unui tip de plăcere fără de care nu poate exista natura umană., citat de Confucius

Confucius

Rostul muzicii este să ne mângâie de ruptura de natură, iar gradul slăbiciunii pentru ea indică distanţa noastră de originar., citat de Emil Cioran

Emil Cioran

Modalităţile-i de exprimare fiind tocite, arta se orientează spre nonsens, spre un univers închis şi incomunicabil. Orice freamăt inteligibil – în pictură, muzică sau poezie – ne pare, pe drept cuvânt, desuet şi vulgar. Publicul va dispărea curând şi, la scurtă vreme după el, arta. O civilizaţie care a început prin zidirea de catedrale se va sfârşi prin ermetismul schizofreniei., citat de Emil Cioran

Emil Cioran

Există geometrie în zumzetul corzilor. Există muzică în spaţierea sferelor., citat de Pitagora

Pitagora

Vreau să fac din viaţa mea ceva simplu şi pur, ca un flaut din trestie, pe care Domnul să-l umple cu muzică., citat de Rabindranath Tagore

Rabindranath Tagore