Răsfoiește
cartepedia.ro
De cele mai multe ori un om - Nicolae Iorga
140

„De cele mai multe ori un om are mai multe caractere: unul pe care-l crede el, altul pe care i-l dă publicul şi un al treilea pe care nici unul, nici altul nu-l pot desluşi niciodată, şi care e cel adevărat.”

Nicolae Iorga

Citate din acelasi subiect

Autonomia spirituală a omului este iluzorie şi ea se mişcă perpetuu între Dumnezeu şi dracul. Fără credinţă şi Biserică, omul rămâne un simplu animal raţional şi muritor, raţionalitatea având doar caracterul unei mai mari puteri de adaptare la condiţiile cosmice decât restul dobitoacelor. Când zici că omul e un animal raţional, atributul raţionalităţilor îl distinge de restul vietăţilor, nescotindu-l din perspectiva morţii absolute. Moartea devine relativă, ca o trecere numai prin religie – ştiinţa, oricât de savantă, nescotind omul decât aparent din regnul animal. Nicio consolare că eu mă deosebesc de elefant sau de capră pentru că fac silogisme, dacă apar şi dispar în mod absurd din natură., citat de Petre Tutea

Petre Tutea

Caracterul este baza dreptunghiului, iar inteligenţa este înălţimea., citat de Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte

Suferinţele îl întăresc pe om, şi sunt mai necesare decât orice plăcere, pentru formarea unui mare caracter., citat de Constantin Brancusi

Constantin Brancusi

Talentul se făureşte în tăcere, iar caracterul în vâltoarea vieţii., citat de Goethe

Goethe

Un caracter nobil, un spirit drept, o natură veselă şi un corp sănătos sunt bunurile supreme şi cele mai de preţ pentru fericirea noastră., citat de Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer

Prin lucrurile neînsemnate, şi atunci când nu e în gardă, îşi arată cel mai bine un om caracterul., citat de Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer