Răsfoiește
cartepedia.ro
Amor copil nebun fiu al Venerei răzgâiat - William Shakespeare
157

„Amor, copil nebun, fiu al Venerei, răzgâiat de-a sa mumă şi crescut zburdarnic, în mână cu arc şi săgeţi, cu neastâmpăr petrecându-şi timpul totdeauna ca cu nişte jucărele, întinde arcul şi, aruncând săgeţi în toate părţile, răzbeşte şi pătrunde inimi de tot felul de vârste; fără a se ruşina de bătrâni, fără a se teme de viteji, fără a se sfii de filosofi, fără să aibă milă de tineri şi chiar de săraci. Săgetează piepturile, le înflăcărează sângele şi atât îi aruncă în călduri grozave, încât mulţi îşi smintesc simţirile şi se pomenesc ca cei lunatici în somn, şi chiar deştepţi, vorbind aiurea, neştiind cum şi către cine. Ba încă unii rămân smintiţi pentru totdeauna, fără a-şi mai putea găsi leacul, şi din Spitalul Amorului ajung în Spitalul Nebunilor (la Balamuc). Alţii cad în melancolie şi încet-încet se topesc şi-şi sfârşesc viaţa; alţii iar, ca muierile care se bocesc la morminte, prin cântece îşi uşureză durerile, ca prin nişte reţete, potrivit după chipul şi asemănarea patimii, drept ierburi şi alifii: pentru că în Spitalul Amorului numai astfel de doftorii alină durerile.”

William Shakespeare

Citate din acelasi subiect

Nu mai eşti tânăr din clipa în care începi să nu-ţi mai alegi duşmanii, mulţumindu-te cu cei ce-ţi stau la îndemână., citat de Emil Cioran

Emil Cioran

Pentru un tânăr ambiţios, nu există nenorocire mai mare decât frecventarea unor buni cunoscători ai firii omeneşti. Eu însumi am frecventat trei sau patru: la douăzeci de ani, eram terminat., citat de Emil Cioran

Emil Cioran

A fi tânăr cuprinde o datorie şi nu o scuză., citat de Nicolae Iorga

Nicolae Iorga

Izbucnirea extraordinarului o vom găsi totdeauna legată de tinereţea şi productivitatea omenească, şi Napoleon, incontestabil, a fost unul din cei mai productivi oameni… Nu este neapărat nevoie să scrii poezii şi drame ca să fii productiv; există şi o productivitate a faptelor şi care, în mai multe împrejurări, stă mult deasupra celeilalte., citat de Goethe

Goethe

Deosebirea cea mare între tinereţe şi bătrâneţe rămâne totdeauna aceasta tinereţea are în perspectivă viaţa, bătrâneţea moartea; cea dintâi are un trecut scurt şi un viitor lung, cea din urmă dimpotrivă. Deşi, prin urmare, ca bătrân ai numai moartea înaintea ta, iar ca tânăr viaţa, naşte totuşi întrebarea, care din două este mai grea şi dacă nu e mai bine să ai viaţa îndărăt decât înainte., citat de Rabindranath Tagore

Rabindranath Tagore

Bucură-te de fiecare clipă, pentru ca mai apoi să nu-ţi pară rău, să nu regreţi că ţi-ai irosit tinereţea., citat de Paulo Coelho

Paulo Coelho